Forum me banorë në Njësinë Administrative Gjegjan, Pukë

Me datë 18 Mars 2019 u realizua Forumi i parë me banorët e Gjegjanit në Pukë ku morën pjesë 20 pjesëmarrës.

Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të banorëve duke marrë në analizë zonën rurale të bashkisë.

You may also like