Gjatë periudhës Shkurt – Mars, Qendra Rinore e Vlorës dhe Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin kanë organizuar disa fokus grupe me të rinj dhe gra ku janë diskutuar dhe identifikuar problematikat prioritare për të rinjtë e këtij qyteti në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015.

« 1 of 6 »

You may also like