16 maj 2015 – na ndiqni

Do të organizohet Forumi Publik me Kandidatët për Kryetar Bashkie, Vlorë. Gjatë këtij takimi kandidatët për Bashkinë e Vlorës do të kenë mundësinë të paraqesin platformat e tyre, të mbrojnë avantazhet e pozicioneve të tyre dhe të diskutojnë me të rinjtë dhe aktorët e shoqërisë civile mbi çështjet që prekin komunitetin, të evidentuara dhe të

Pjesëmarrëst në fokus grupet e organizuara nga Qendra Rinore e Vlorës dhe Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin kanë diskutuar për problematikat e komunitetit dhe kanë nxjerrë prioritetet kryesore të cilat janë përfshirë në Kontratën Sociale – Vlorë.

Gjatë periudhës Shkurt – Mars, Qendra Rinore e Vlorës dhe Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin kanë organizuar disa fokus grupe me të rinj dhe gra ku janë diskutuar dhe identifikuar problematikat prioritare për të rinjtë e këtij qyteti në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015.

10 Qershor 2015 – na ndiqni

Do të organizohet Forumi Publik me Kandidatët për Kryetar Bashkie, Tiranë. Gjatë këtij takimi kandidatët për Bashkinë e Tiranës do të kenë mundësinë të paraqesin platformat e tyre, të mbrojnë avantazhet e pozicioneve të tyre dhe të diskutojnë me të rinjtë dhe aktorët e shoqërisë civile mbi çështjet që prekin komunitetin, të evidentuara dhe të

Gjatë periudhës Shkurt – Mars, CRCA Shqipëri / Lidershipi i të Rinjve të Tiranës dhe Lëvizja Mjaft!  kanë organizuar disa fokus grupe dhe takime me të rinj ku janë diskutuar dhe identifikuar problematikat prioritare për të rinjtë e Tiranës në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015.