Forumi Publik POP 2019 – Tiranë

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Tiranë forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet

Forumi Publik POP 2019 – Durrës

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019, në territorin e Bashkisë Durrës u organizuan forume me përfaqësues të komunitetit, banorë të qytetit Durrës, si dhe të njësive administrative. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë. Me anë të sistemit të pikëzimit,

Forumi Publik POP 2019 – Pogradec

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Pogradec, Forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet