Forumi Publik – POP 2019 Kukës

Në datë 13.12.2019 pranë Pallatit të Kulturës Kukës, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019. Në këtë forum morën pjesë banorë të Kukësit dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje zyrtarë të Bashkisë.Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga

Forumi Publik – POP 2019 Kamëz

Në datë 11.11.2019 pranë Sallës së Këshillit Bashkiak Kamëz, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Në këtë forum morën pjesë banorë të Kamzës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë; Z. Hasan Bala nën/kryetar i Bashkisë

Forumi Publik – POP 2019 Pukë

Në datë 23.10.2019 pranë Pallatit të Kulturës Pukë, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019. Në këtë forum morën pjesë banorë të Pukës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Gjon Gjonaj, Kryetar i Bashkisë. Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi

Forumi Publik – POP 2019 Fier

Në datë 17.10.2019 pranë Sallës së Këshillit Bashkiak Fier, u organizua Forumi Publik me banorët e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Ky forum u organizua me pjesëmarrjen e të rinjve, shoqërisë civile, grupeve të interesit, qytetarëve e Anëtarëve të Këshillit Bashkiak Fier.Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga takimet

Forumi Publik – POP 2019 Vlore

Në datë 11.10.2019 pranë Pallatit të Kulturës Vlorë, u organizua Forumi Publik me banorët e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Në këtë forum morën pjesë banorë të Vlorës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Shkëlqim Rama nën/kryetar i bashkisë dhe znj. Migena Balla Kryetare e Këshillit Bashkiak.Qëllimi i këtij

Forumi Publik POP 2019 – Tiranë

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Tiranë forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet

Forumi Publik POP 2019 – Durrës

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019, në territorin e Bashkisë Durrës u organizuan forume me përfaqësues të komunitetit, banorë të qytetit Durrës, si dhe të njësive administrative. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë. Me anë të sistemit të pikëzimit,

Forumi Publik POP 2019 – Pogradec

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Pogradec, Forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet