Post Pop 2017

Post Pop 2017, Përballja e Ofertave Politike, një projekt i financuar nga National Endowment for Democracy (NED), i zbatuar me mbështetjen e Olaf Palme International Center, nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe organizatat e tjera pjesë të rrjetit si: Shoqata për Integrimin e Zonave Informale Epoka e Re Fier Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë

PUBLIC RELEASE ON THE PROJECT “PERBALLJA E OFERTAVE POLITIKE – JUXTAPOSING OF POLITICAL OFFERS” LOCAL ELECTIONS 2019

Tirana, January 23, 2019.  Përballja e Ofertave Politike – POP 2019, is an initiative of a network of eleven civil society organizations[1] in relation to forthcoming local elections of June 30, 2019.  POP 2019 aims to increase public debate and citizens information on the electoral platforms of the parties and candidates for mayors and orienting

Përcaktohet data e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore

D E K R E T PËRCAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVEPËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit 92, shkronja “gj” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të rregullave të parashikuara në nenin 9, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të ligjit

Forumet Publike Tiranë

10 Qershor 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, për Tiranën: Z. Halim Kosova Kandidat i Partisë Demokratike (Aleanca Popullore Për Punë dhe Dinjitet) dhe Z. Erion Veliaj Kandidat i Partisë Socialiste (Aleanca për Shqipërinë Europiane). Gjatë takimeve të rinjtë pjesëmarrës patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara

Forumet Publike Korçë

7 Qershor 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Korçë: Z. Gjergji Mero Kandidat i Partisë Demokratike dhe Z. Sotiraq Filo Kandidat i Koalicionit të Majtë. Gjatë takimeve të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin e Korçës gjatë takimeve me

Forumet Publike Durrës

6 Qershor 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Durrës: Znj. Grida Duma Kandidate e Partisë Demokratike dhe Z. Vangjush Dako Kandidat i Koalicionit të Majtë. Gjatë takimeve të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin e Durrësit gjatë takimeve me

Forumi Publik Kamëz

3 Qershor 2015 – u zhvillua takimi publik me kandidatin për Kryetar Bashkie, Kamëz: Z. Xhelal Mziu kandidat i Partisë Demokratike. Gjatë takimit pjesëmarrësit (grate dhe të rinjtë) patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin gjatë takimeve me fokus grupet. Kandidati për Kryetar të Bashkisë së

Forumet Publike Pukë

24 Maj 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Pukë: Z. Rrok Dodaj Kandidat i Partisë Demokratike dhe Z. Gjon Gjonaj Kandidat i Koalicionit të Majtë. Gjatë takimeve të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin gjatë takimeve me fokus grupet.