Në muajin Maj Vlora Youth Center dhe Qendra Aulona kanë filluar fushatën e nënshkrimit të peticonit me prioritetet e Kontratës Sociale.  Të rinj dhe qytetarë të Vlorës janë informuar dhe kanë firmosur peticionin në mbështetje të kësaj iniciative. Kontrata Sociale e cila përmban prioritetet e identifikuara nga të rinjtë e qytetit të Vlorës do të

Në muajin Maj, organizata “Intelektualët e Rinj, Shpresë” dhe rrjeti i të rinjve të saj vullnetarë nisën fushatën e nënshkrimit të Kontratës Sociale – Shkodër. Nismës iu bashkuan me anë të firmosjes së peticionit qindra të rinj dhe të reja, qytetarë të qytetit të Shkodrës. [su_slider source=”media: 379,378,377,376,375,374,373,372″]