Me Njësinë Administrative nr.3, Tirana përmbyll turin e takimeve

Tirana ka përmbyllur sot takimet me qytetarët në kuadër të nismës Përballja e Ofertave Politike POP 2019, nismë kjo që mbështet nga Olof International Palme Centre.Në takimin e pasdites, ishim me banorët e njësisë nr. 3 Tiranë, me pjesëmarrjen e 24 gra e burra të profesioneve të ndryshme. Në këtë takim kishte të pranishëm pensionistë,

Takim në Njësinë Administrative nr.2, Tiranë

Më datë, 18.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 2 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 9 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Takim në Njësinë Administrative nr.8, Tiranë

Më datë, 17.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 8 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 15 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Fokus grup në Njësinë Administrative Bathore, Kamëz.

Datë 16 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 19 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat e komunitetit të tyre ku ndër to renditën si më të rendësishmet: pastrimin, ndricimin, cerdhet dhe kopshtet shtetërore si dhe incentivat për nxitjen e biznesit dhe punësimit.

Takim me të rinjtë, Bashkia Pukë

Datë 4 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Pukë, ku morën pjesë 22 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojnë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Takim me të rinjtë, Bashkia Kamëz

Datë 12 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Kamëz, ku morrën pjesë 34 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Forum me të rinjtë në Njësinë Administrative Trebinjë, Pogradec

9.04.2019 Sot u zhvillua takimi me të rinjtë e njësisë administrative Trebinjë.Në takim ishin present 29 pjesëmarrës nga të cilët 14 ishin vajza dhe 15 nga pjesëmarrësit ishin djem. Fillimisht takimi nisi me prezantimin e projektit dhe skedës, më pas takimi vazhdoi me diskutim për cdo zë dhe në fund secili plotësoi skedën individuale.Çështjet që

Fokus Grup me të rinjtë, Njësia Administrative Cërravë, Pogradec

Në datë 10 prill u zhvillua Fokus Grupi me të rinjtë në Njësinë Administrative Cërravë, Pogradec. Në takim ishin prezent 21 të rinj ( 15 vajza/6 djem). Pas prezantimit të projektit cështjet që u diskutuan nga të rinjte ishin mungesa e një qendre rinore, laboratorët në shkollë, përmirësimi i infrastrukturës, kënd sportiv etj.