Forumi Publik POP 2019 – Durrës

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019, në territorin e Bashkisë Durrës u organizuan forume me përfaqësues të komunitetit, banorë të qytetit Durrës, si dhe të njësive administrative. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë. Me anë të sistemit të pikëzimit,

Takim, Njësia Administrative Katund i Ri, Durrës

Banorë të Njësisë Administrative Katund i Ri, morën dje pjesë në takimin e fundit në kuadër të fokus grupeve me grupet e interesit. Të pranishmitu njohën në detaje me nisëm që CSDC dhe organizata të tjera po organizojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. 22 të pranishmit në këtë forum diskutuan mbi cështjet të cilat

Forum me Grupet e Interesit, Durrës

Datë 26.03.2019 Forum me Grupet e Interesit, Durrës   Me datë 26 Mars 2019 u mbajt forumi me aktorë të ndryshëm në Qytetin e Durrësit, present ishin 25 pjesëmarrës, banorë por edhe përfaqsues të organizatave të ndryshme që operojnë në Bashkinë Durrës si World Vision Albania, Shoqata e Jetimëve Dega Durrës edhe figura publike në këtë

Takim, Njësia Administrative Manëz, Durrës

Date 27.03.2019 –Njësia Administrative Manëz, Durrës Me datë 27 Mars 2019 u mbajt forumi me perfaqësues të ndryshëm të Njesisë Administrative Manez në Bashkinë e Durrësit, në këtë takim morën pjesë 20 pjesëmarrës, banorë, nxënës por edhe prindër. Të pranishmit theksuan se cështje më prioritare për zonën e tyre ishte pjesa e rrugëve dhe ndricimi

Takim, Njësia Administrative Sukth, Durrës

Date 29.03.2019 –Njësia Administrative Sukth, Durres  Të pranishëm në këtë forum në këtë njësi administrative ishin mësues, banorë dhe qytetarëtë ndryshëm të grupmoshave të ndryshme. Takimi u mbajt në ambientet e shkollës 9 vjecare “Njazi Mastori” në këtë njësi. 20 përfaqësuesit shprehën në mënyrë shumë shqetësuese rikonstruksionin nga e para të shkollës në të cilën

Takim, Njësia Administrative Rrashbull, Durrës

Datë 1 Prill 2019-Njësia Administrative Rrashbull, Durrës. Banorë, pensionist, inspektorë të ndryshëm si dhe kryepleq të Njësisë Administrative Rrashbull, morë sot pjesë në takimin e mbajtur në këtë njësi. Të pranishmit u njohën në detaje me nisëm që CSDC dhe organizata të tjera po organizojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. 21 të pranishmit në

Forum me të rinj, zona Urbane, Durrës

Me datë 25 Mars 2019 u realizua Forumi i parë me të rinj në Durrës ku morën pjesë 16 pjesëmarrës. Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të të rinjve duke marrë në analizë zonën urbane të qytetit. Në shumicën e propozimeve këto prioritete shkojnë përshtat me nevojat e komunitetit në tërësi. Shërbime rinore,