Forumi Publik – POP 2019 Fier

Në datë 17.10.2019 pranë Sallës së Këshillit Bashkiak Fier, u organizua Forumi Publik me banorët e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Ky forum u organizua me pjesëmarrjen e të rinjve, shoqërisë civile, grupeve të interesit, qytetarëve e Anëtarëve të Këshillit Bashkiak Fier.Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga takimet

Forum me të rinj, Qendra Sociale Murialdo, Fier

U mbajt ne date 2.4.2019 forumi i rradhes ne qytetin e Fierit ne kuader te POP 2019. Pjesemarres ishin te rinj nga zona te ndryshme rurale, qe u perkasin familjeve me probleme te ndryshme sociale dhe grupeve te margjinalizuara. Te rinjte pjesemarres, jane te regjistruar ne kurse te ndryshme profesionale. Punesimi dhe qendrueshmeria sociale ishin

Forumi me të rinj, Njësisë Administrative nr. 1, Fier

U zhvillua sot në datë 27.3.2019 pranë Njësisë Administrative nr. 1 në Fier, forumi me të rinj të kësaj njësie administrative në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center. Të rinjtë pjesëmarrës diskutuan për problematika të ndryshme të cilat I prekin në mënyrë direkte, sic janë mungesa e përfshirjes së tyre, mungesa

Takim me të rinj, Fier

U zhvillua sot në datë 28.3.2019 në Fier, forumi me të rinj të zonave rurale të kësaj bashkie në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center. Të rinjtë pjesëmarrës nxorën në pah problematika të ndryshme sidomos të mungesës së ambjenteve sportive, këndeve të lojërave për fëmijët apo mungesën e organizimeve sociale për

Forum me qytetarët, Fier

U zhvillua sot në datë 29.3.2019 pranë pastiçerisë sociale Fier, forumi me qytetarë të kësaj bashkie në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center me pjesëmarrjen grave që u përkasin grupeve të margjinalizuara. Problematikat e paraqitura prej tyre përfshijnë punësimin, mungesën e informacionit nga bashkia (nuk ka lajmërime publike për dëgjesa) si