Forumi Publik – POP 2019 Kukës

Në datë 13.12.2019 pranë Pallatit të Kulturës Kukës, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019. Në këtë forum morën pjesë banorë të Kukësit dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje zyrtarë të Bashkisë.Qëllimi i këtij forumi ishte pasqyrimi i prioriteteve të nxjerra nga

Forum me të rinj, zona Urbane, Kukës

Me datë 15 Mars 2019 u realizuar Forumi i parë me të rinj ku morën pjesë 22 pjesëmarrës. Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të të rinjve duke marrë në analizë zonën urbane të qytetit. Në shumicën e propozimeve këto prioritete shkojnë përshtat me nevojat e komunitetit në tërësi. Shërbime rinore, ndriçim, infrastrukturë