Takim me të rinjtë, Bashkia Pukë

Datë 4 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Pukë, ku morën pjesë 22 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojnë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Forum me banore në qytetin e Pukës

Me datë 21 Mars 2019 u realizua Forumi i dytë me banorët e Pukës ku morën pjesë 21 pjesëmarrës. Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të banorëve duke marrë në analizë zonën urbane të qytetit. Në shumicën e propozimeve këto prioritete shkojnë përshtat me nevojat e komunitetit në tërësi. Shërbimet në tërësi, ndriçim,