Takim me banorët, Njësia Administrative Postribe, Shkodër

10.4.2019 Postribe Shkodër Vijojmë me fokus grupet e organizuara në kuadër të POP-2019 Përballja e Ofertave Politike të mbështetur nga Olof Palme Center. Me datë 10/04/2019 ishim pranë njësisë administrative Postribe ku diskutuam me banorë, studentë dhe punonjës të kësaj njësie administrative në lidhje me prioritetet e tyre përsa i përket nevojave për shërbime nga

Takim me të rinjtë, Njësia nr.1, Shkodër

12.4.2019 Shkodër Pas njësive administrative tashmë POP-2019 ka mbërritur në qytetin e Shkodrës konkretisht në njësinë nr.1, me organizimin e fokus grupit të rradhës ku morën pjesë plot të rinj dhe të reja. Me energjinë e tyre pozitive të rinjtë dhe të rejat sollën në vëmendje problematikat kryesore që i shqetësojnë, siç është infrastruktura shkollore

Takim me të rinjtë, Shkodër

Me këmbengulje të madhe të rinjtë dhe të rejat e qytetit të Shkodrës ditën e sotme datë 15.4.2019, sollën në vëmendje problematikat që shqetësojnë këta të fundit.Mungesa e investimeve në ambjente rekreative, sportive dhe edukuese nga ana e pushtetit lokal ishte çështja kryesore e ngritur gjatë fokus grupit të organizuar në kuadër të POP-2019 të

Takim me të rinj, Njësia Administrative Bërdicë, Shkodër

Plot gjallëri dhe entuziazëm të rinjtë dhe të rejat e njësisë administrative Bërdicë morën pjesë në fokus grupin e rradhës të organizuar në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center.Transporti publik dhe pastrimi i njësisë administrative ishin dy shërbimet e kërkuara me emergjencë nga pjesëmarrësit, shërbime këto të munguara dhe anashkaluara prej

Takim pranë Njësisë Administrative Guri i Zi, Shkodër

Vijojnë fokus grupet e organizuara në kuadër të POP-2019 Përballja e Ofertave Politike të mbështetur nga Olof Palme Center. Këtë herë ishim pranë njësisë administrative Guri i Zi ku u diskutua me banorë, studentë dhe punonjës të kësaj njësie administrative në lidhje me prioritetet e tyre për sa i përket nevojave për shërbime nga pushteti

Forum me banorë në Njësinë Administrative, Dajç-Bregu i Bunës, Shkodër

28.3.2019 U zhvillua sot në njësinë administrative Dajc-Bregu i Bunës, Bashkia Shkoder, fokus grupi i parë në kuadër të projektit POP-2019, të mbështetur nga Olof Palme Center më pjesëmarrjen e të rinjve dhe të rejave si dhe banorë të kësaj njësie administrative. Prioritetet dhe nevojat në ketë zonë janë të shumta por të rinjtë janë