Forumi Publik POP 2019 – Tiranë

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Tiranë forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet

Me Njësinë Administrative nr.3, Tirana përmbyll turin e takimeve

Tirana ka përmbyllur sot takimet me qytetarët në kuadër të nismës Përballja e Ofertave Politike POP 2019, nismë kjo që mbështet nga Olof International Palme Centre.Në takimin e pasdites, ishim me banorët e njësisë nr. 3 Tiranë, me pjesëmarrjen e 24 gra e burra të profesioneve të ndryshme. Në këtë takim kishte të pranishëm pensionistë,

Takim në Njësinë Administrative nr.2, Tiranë

Më datë, 18.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 2 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 9 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Takim në Njësinë Administrative nr.8, Tiranë

Më datë, 17.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 8 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 15 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Forum me banorët, Njësia Administrative nr. 5, Tiranë

Njësia Administrative nr. 5 Tiranë 15.4.2019  Me banorë të shtresave të ndryshme sociale dhe ekonomike, të punësuar dhe të papunë, u organizua sot forumi i radhës parashikuar për Bashkinë Tiranë në lidhje me POP 2019, Përballja e Ofertave Politike, nismë kjo që mbështetet nga Olof Palme Centre.Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në

Takim në Njësinë Administrative Farkë, Tiranë

Më datë 15.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative Farkë, u mbajt forumi me qytetarët në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë njësi administrative ishin 20 pjesëmarrës, nga këto 8 burra dhe 12 gra. Si fillim pjesëmarrësit plotësuan skedën individuale për të ka;luar më pas tek një diskutim më i detajuar i çështjeve të

Forum me qytetarët, Njësia Administrative Baldushk, Tiranë

Në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center, u zhvillua sot në datë 12.4.2019 pranë Njësisë Administrative Baldushk në Tiranë, forumi me banorët e kësaj njësie administrative. Të pranishëm aty ishin 24 persona, nga këta 14 burra dhe 10 gra. Pjesëmarrës diskutuan për problematika të ndryshme të cilat i prekin ata në

Forum me qytetarët, Njësia Administrative Nr.4, Tiranë

Më datë 11prill 2019, pranë ambjenteve të bibliotekës së njësisë administrative nr. 4, u organizua mbledhja e forumit qytetar në kuadër të “POP 2019-Përballja e ofertave Politike” Të pranishëm në këtë takim ishin 17 persona, nga të cilët, 15 gra dhe 2 burra. Të rinjtë pjesëmarrës diskutuan mbi problematika të ndryshme me të cilat ata