Forumi Publik – POP 2019 Vlore

Në datë 11.10.2019 pranë Pallatit të Kulturës Vlorë, u organizua Forumi Publik me banorët e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Në këtë forum morën pjesë banorë të Vlorës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Shkëlqim Rama nën/kryetar i bashkisë dhe znj. Migena Balla Kryetare e Këshillit Bashkiak.Qëllimi i këtij

Forum Qytetar në Njësinë Administrative Shushicë, Vlorë

Mbledhja e Forumit Qytetar për përcaktimin e prioriteteve në Njësinë Administrative Shushicë u organizua me 1 Prill 2019. Morën pjesë gjithsej 20 persona prej të cilëve 13 gra dhe vajza, përfaqësuëse të fshatrave, të punësuar me profesione të ndryshme por edhe të papunë, gra fermere e kategori në  nevojë, si dhe një kryetare fshati, dhe 7

Fokus grup me të rinjtë në Vlorë

Me datë 30 mars 2019, në ambientet e Hotel Pavarësia u organizua fokus-grupi i fundit me të rinjtë në Vlorë. Në të morën pjesë 20 pjesmarrës nga të cilet, 12 vajza/8 djem.Të rinjtë vlerësuan dhe shprehën shqetësimet e tyre në lidhje me demokracinë vendore dhe shërbimet e pakta qe janë në qytet për grupet e

Forum me të rinjtë në Vlorë

Me datë 29 Mars 2019 u mbajt takimi  i radhës me të rinj të qytetit të Vlorës.  Në takim ishin 22 pjesëmarrës, nga te cilët  16 djem/6 vajza. Të rinjtë vlerësuan situatën aktuale dhe dhanë rekomandimet e tyre për qytetin e Vlorës.Ndër cështjet prioritare ishin përmirësimi i infrastrukturës, shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta, përfaqësimi rinor,

Forum Qytetar në Njësinë Administrative Qendër, Vlorë

Mbledhja e Forumit Qytetar për përcaktimin e prioriteteve në Njësinë Administrative Qendër u organizua me 29 Mars 2019.  Morën pjesë gjithsej 20 persona prej të cilëve 14 gra dhe vajza, përfaqësuese të fshatrave, të punesuar me profesione të ndryshme por edhe të papunë, gra fermere e kategori në  nevojë, si dhe kryetarë të 11 fshatrave