Fokus grup Njësia Administrative Paskuqan, Kamëz

Datë 19 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Njësisë Administrative Paskuqan të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 18 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë banorët e zonës ku ata banojnë. Ndër problematikat kryesore ata theksuan: nevoja për incentiva që nxisin bizneset dhe punësimin, problematikat në shërbimet e bashkisë si ndriçimi në disa

Me Njësinë Administrative nr.3, Tirana përmbyll turin e takimeve

Tirana ka përmbyllur sot takimet me qytetarët në kuadër të nismës Përballja e Ofertave Politike POP 2019, nismë kjo që mbështet nga Olof International Palme Centre.Në takimin e pasdites, ishim me banorët e njësisë nr. 3 Tiranë, me pjesëmarrjen e 24 gra e burra të profesioneve të ndryshme. Në këtë takim kishte të pranishëm pensionistë,

Takim në Njësinë Administrative nr.2, Tiranë

Më datë, 18.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 2 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 9 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Takim në Njësinë Administrative nr.8, Tiranë

Më datë, 17.04.2019, pranë ambjenteve të njësisë administrative nr. 8 në Tiranë u realizua takimi i rradhës në kuadër të POP 2019. Të pranishëm në këtë takim ishin 11 gra dhe 15 burra. Interesi i treguar ishte mjaft i madh dhe pjesëmarrja shumë aktive. Gjatë diskutimit banorët e kësaj njësie administrative nxorën në pah dhe

Fokus grup në Njësinë Administrative Bathore, Kamëz.

Datë 16 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 19 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat e komunitetit të tyre ku ndër to renditën si më të rendësishmet: pastrimin, ndricimin, cerdhet dhe kopshtet shtetërore si dhe incentivat për nxitjen e biznesit dhe punësimit.

Takim me të rinjtë, Bashkia Pukë

Datë 4 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Pukë, ku morën pjesë 22 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojnë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Takim me të rinjtë, Bashkia Kamëz

Datë 12 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Kamëz, ku morrën pjesë 34 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Forum me të rinjtë në Njësinë Administrative Trebinjë, Pogradec

9.04.2019 Sot u zhvillua takimi me të rinjtë e njësisë administrative Trebinjë.Në takim ishin present 29 pjesëmarrës nga të cilët 14 ishin vajza dhe 15 nga pjesëmarrësit ishin djem. Fillimisht takimi nisi me prezantimin e projektit dhe skedës, më pas takimi vazhdoi me diskutim për cdo zë dhe në fund secili plotësoi skedën individuale.Çështjet që