DËGJESË PUBLIKE MBI BUXHETIN 2019-2021, Nj/Administrative Rrashbull

Në këtë takim pjesëmarresit u informuan mbi investimet, projektet dhe shërbimet kryesore të programeve “Paketa Fiskale”, “Investimet në infrastrukturë dhe Shërbim Publik në Nj/A”, “Projektet në të ardhmen për Shërbimin Social”, dhe “Investimet në Arsim”, që Bashkia mendon të zbatojë për vitin 2019-2021.