DËGJESË PUBLIKE MBI BUXHETIN 2019-2021, Nj/Administrative Rrashbull

Në këtë takim pjesëmarresit u informuan mbi investimet, projektet dhe shërbimet kryesore të programeve “Paketa Fiskale”, “Investimet në infrastrukturë dhe Shërbim Publik në Nj/A”, “Projektet në të ardhmen për Shërbimin Social”, dhe “Investimet në Arsim”, që Bashkia mendon të zbatojë për vitin 2019-2021.

Forumet Publike Durrës

6 Qershor 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Durrës: Znj. Grida Duma Kandidate e Partisë Demokratike dhe Z. Vangjush Dako Kandidat i Koalicionit të Majtë. Gjatë takimeve të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin e Durrësit gjatë takimeve me

6 Qershor 2015 – na ndiqni

Do të organizohet Forumi Publik me Kandidatët për Kryetar Bashkie, Durrës. Gjatë këtij takimi kandidatët për Bashkinë e Durrësit do të kenë mundësinë të paraqesin platformat e tyre, të mbrojnë avantazhet e pozicioneve të tyre dhe të diskutojnë me të rinjtë dhe aktorët e shoqërisë civile mbi çështjet që prekin komunitetin, të evidentuara dhe të

Gjatë periudhës Shkurt – Mars, Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile Durrës (CSDC Durrës) dhe Durrës Youth Movement (DYM) kanë organizuar disa fokus grupe me të rinj ku janë diskutuar dhe identifikuar problematikat prioritare për të rinjtë e këtij qyteti në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015.

Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile Durrës së bashku me antarët e Komisionit Këshillimor Rinor, e mbështetur edhe nga grupet rinore në Durrës (Young Vision, të rinjte e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, Vullnetarët e Shërbimit Social Shtetëror, Forumi Durrsak etj.) kanë diskutuar për problematikat rinore dhe kanë nxjerrë 7 prioritete të cilat janë përfshirë në