Forumet Publike Kukës

9 Maj 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Kukës: Z. Bashkim Shehu, Kandidat i Partisë Demokratike dhe Z. Hasan Halilaj kandidat i ‘Aleancës Për Shqipërinë Europiane’. Gjatë takimeve të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin gjatë takimeve me fokus grupet.

9 Maj 2015 – na ndiqni

Do të organizohet Forumi Publik me Kandidatët për Kryetar Bashkie, Kukës. Gjatë këtij takimi kandidatët për Bashkinë e Kuksit do të kenë mundësinë të paraqesin platformat e tyre, të mbrojnë avantazhet e pozicioneve të tyre dhe të diskutojnë me të rinjtë dhe aktorët e shoqërisë civile mbi çështjet që prekin komunitetin, të evidentuara dhe të