Forumet Publike Vlorë

16 Maj 2015 – u zhvilluan takimet publike me kandidatët për Kryetar Bashkie, Vlorë: Z. Genc Deromemaj, Kandidat i Partisë Demokratike dhe Z. Vasil Bedinaj, Kandidat i pavarur. Gjatë takimeve pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutojnë mbi Kontratën Sociale dhe prioritetet e votuara si më të rëndësishmet për qytetin gjatë fokus grupeve të zhvilluara me të rinj dhe

Në muajin Maj Vlora Youth Center dhe Qendra Aulona kanë filluar fushatën e nënshkrimit të peticonit me prioritetet e Kontratës Sociale.  Të rinj dhe qytetarë të Vlorës janë informuar dhe kanë firmosur peticionin në mbështetje të kësaj iniciative. Kontrata Sociale e cila përmban prioritetet e identifikuara nga të rinjtë e qytetit të Vlorës do të

16 maj 2015 – na ndiqni

Do të organizohet Forumi Publik me Kandidatët për Kryetar Bashkie, Vlorë. Gjatë këtij takimi kandidatët për Bashkinë e Vlorës do të kenë mundësinë të paraqesin platformat e tyre, të mbrojnë avantazhet e pozicioneve të tyre dhe të diskutojnë me të rinjtë dhe aktorët e shoqërisë civile mbi çështjet që prekin komunitetin, të evidentuara dhe të

Pjesëmarrëst në fokus grupet e organizuara nga Qendra Rinore e Vlorës dhe Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin kanë diskutuar për problematikat e komunitetit dhe kanë nxjerrë prioritetet kryesore të cilat janë përfshirë në Kontratën Sociale – Vlorë.

Gjatë periudhës Shkurt – Mars, Qendra Rinore e Vlorës dhe Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin kanë organizuar disa fokus grupe me të rinj dhe gra ku janë diskutuar dhe identifikuar problematikat prioritare për të rinjtë e këtij qyteti në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015.