Fokus Grup me të rinjtë, Njësia Administrative Cërravë, Pogradec

Në datë 10 prill u zhvillua Fokus Grupi me të rinjtë në Njësinë Administrative Cërravë, Pogradec.
Në takim ishin prezent 21 të rinj ( 15 vajza/6 djem). Pas prezantimit të projektit cështjet që u diskutuan nga të rinjte ishin mungesa e një qendre rinore, laboratorët në shkollë, përmirësimi i infrastrukturës, kënd sportiv etj.

You may also like