Fokus grup në Njësinë Administrative Bathore, Kamëz.

Datë 16 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 19 pjesëmarrës.
Ata diskutuan mbi problematikat e komunitetit të tyre ku ndër to renditën si më të rendësishmet: pastrimin, ndricimin, cerdhet dhe kopshtet shtetërore si dhe incentivat për nxitjen e biznesit dhe punësimit.

You may also like