Fokus grup Njësia Administrative Paskuqan, Kamëz

Datë 19 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Njësisë Administrative Paskuqan të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 18 pjesëmarrës.
Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë banorët e zonës ku ata banojnë. Ndër problematikat kryesore ata theksuan: nevoja për incentiva që nxisin bizneset dhe punësimin, problematikat në shërbimet e bashkisë si ndriçimi në disa lagje, pastrimi etj.

You may also like