Forum me banore në qytetin e Pukës

Me datë 21 Mars 2019 u realizua Forumi i dytë me banorët e Pukës ku morën pjesë 21 pjesëmarrës.

Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të banorëve duke marrë në analizë zonën urbane të qytetit. Në shumicën e propozimeve këto prioritete shkojnë përshtat me nevojat e komunitetit në tërësi. Shërbimet në tërësi, ndriçim, infrastrukturë shkollore janë disa prej prioriteteve kryesore te listuara.

You may also like