Forum me Grupet e Interesit, Durrës

Datë 26.03.2019 Forum me Grupet e Interesit, Durrës  

Me datë 26 Mars 2019 u mbajt forumi me aktorë të ndryshëm në Qytetin e Durrësit, present ishin 25 pjesëmarrës, banorë por edhe përfaqsues të organizatave të ndryshme që operojnë në Bashkinë Durrës si World Vision Albania, Shoqata e Jetimëve Dega Durrës edhe figura publike në këtë bashki.

Prioritetet që këta qyetarë theksuan më së shumti ishin cështjet e infrastrukturës, gjelbërimit, kanalizimeve dhe sidomos një cështje sensitive për ta ishte edhe rikonstruksioni i shkollave dhe kopshteve të reja. Një cështje shumë prioritare për ta ishte edhe nxitja e punësimit dhe mbështetja me programe edhe për kategoritë vulnerabël.

You may also like