Forum me qytetarët, Fier

U zhvillua sot në datë 29.3.2019 pranë pastiçerisë sociale Fier, forumi me qytetarë të kësaj bashkie në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center me pjesëmarrjen grave që u përkasin grupeve të margjinalizuara.

Problematikat e paraqitura prej tyre përfshijnë punësimin, mungesën e informacionit nga bashkia (nuk ka lajmërime publike për dëgjesa) si dhe cilësia mjaft e dobët e çerdheve dhe kopshteve. 

You may also like