Forum me të rinj, Njësia Administrative Shtiqen (zona rurale), Kukës

Me datë 29 Mars 2019 u realizua forumi i tretë me të rinj në kuadër të POP 2019.  Zona në qendër të këtij forumi ishte njësia administrative Shtiqen. Infrasktruktura, hapësira komunitare, edukim afatgjate i të rinjtve janë disa prej prioriteteve të propozuara.

You may also like