Forum me të rinj, Qendra Sociale Murialdo, Fier

U mbajt ne date 2.4.2019 forumi i rradhes ne qytetin e Fierit ne kuader te POP 2019. Pjesemarres ishin te rinj nga zona te ndryshme rurale, qe u perkasin familjeve me probleme te ndryshme sociale dhe grupeve te margjinalizuara.

Te rinjte pjesemarres, jane te regjistruar ne kurse te ndryshme profesionale. Punesimi dhe qendrueshmeria sociale ishin problemet kryesore te ngritura prej tyre.

You may also like