Forum me të rinj, zona jo formale, Kukës

Me datë 22 Mars 2019 u realizua forumi  dytë me të rinj ku morën pjesë 21 pjesëmarrës.
Zona në qendër të këtij forumi ishte zona jo formale dhe shume problematike e lagjeve të reja në Kukës. Infrastruktura, hapësira komunitare, edukim afatgjate i të rinjve janë disa prej prioriteteve të propozuara.

You may also like