Forum me të rinj, zona Urbane, Kukës

Me datë 15 Mars 2019 u realizuar Forumi i parë me të rinj ku morën pjesë 22 pjesëmarrës.

Në fokus të forumit ishin prioritarizimi i nevojave të të rinjve duke marrë në analizë zonën urbane të qytetit. Në shumicën e propozimeve këto prioritete shkojnë përshtat me nevojat e komunitetit në tërësi. Shërbime rinore, ndriçim, infrastrukturë shkollore janë disa prej prioriteteve kryesore te listuara.

You may also like