Forum me të rinjtë në Vlorë

Me datë 29 Mars 2019 u mbajt takimi  i radhës me të rinj të qytetit të Vlorës.  Në takim ishin 22 pjesëmarrës, nga te cilët  16 djem/6 vajza. Të rinjtë vlerësuan situatën aktuale dhe dhanë rekomandimet e tyre për qytetin e Vlorës.
Ndër cështjet prioritare ishin përmirësimi i infrastrukturës, shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta, përfaqësimi rinor, mjedise të sigurta për të rinjtë, etj.

You may also like