Forumi me të rinj, Njësisë Administrative nr. 1, Fier

U zhvillua sot në datë 27.3.2019 pranë Njësisë Administrative nr. 1 në Fier, forumi me të rinj të kësaj njësie administrative në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center.

Të rinjtë pjesëmarrës diskutuan për problematika të ndryshme të cilat I prekin në mënyrë direkte, sic janë mungesa e përfshirjes së tyre, mungesa e punësimit, mungesa e ambjenteve sportive etj. .  

You may also like