Takim me banorët, Njësia Administrative Postribe, Shkodër

10.4.2019 Postribe Shkodër

Vijojmë me fokus grupet e organizuara në kuadër të POP-2019 Përballja e Ofertave Politike të mbështetur nga Olof Palme Center.
Me datë 10/04/2019 ishim pranë njësisë administrative Postribe ku diskutuam me banorë, studentë dhe punonjës të kësaj njësie administrative në lidhje me prioritetet e tyre përsa i përket nevojave për shërbime nga pushteti lokal. Në vijim do jemi në qytetin e Shkodrës për të diskutuar me të rinj dhe të reja për problemet dhe prioritetet e qytetit

You may also like