Takim me të rinj, Fier

U zhvillua sot në datë 28.3.2019 në Fier, forumi me të rinj të zonave rurale të kësaj bashkie në kuadër të projektit POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme Center.

Të rinjtë pjesëmarrës nxorën në pah problematika të ndryshme sidomos të mungesës së ambjenteve sportive, këndeve të lojërave për fëmijët apo mungesën e organizimeve sociale për të rinjtë. 

You may also like