Takim me të rinjtë, Bashkia Kamëz

Datë 12 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Kamëz, ku morrën pjesë 34 pjesëmarrës.
Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si ndriçimi në disa lagje, furnizimi me ujë të pijshëm etj.

You may also like