Takim me të rinjtë, Bashkia Pukë

Datë 4 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Pukë, ku morën pjesë 22 pjesëmarrës.
Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojnë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si ndriçimi në disa lagje, furnizimi me ujë të pijshëm etj.

You may also like