Takim me të rinjtë, Njësia Administrative Hudenisht, Pogradec

Me datë 11.4.2019, u zhvillua Fokus Grupi në Njësinë Administrative Hudenisht, Pogradec.
Edhe këtë rradhë të rinjtë theksojnë mungesën e hapësirave për të rinjtë. Në takim ishin prezent 24 të rinj ku 11 prej tyre ishin vajza

You may also like