Takim me të rinjtë, Njësia nr.1, Shkodër

12.4.2019 Shkodër

Pas njësive administrative tashmë POP-2019 ka mbërritur në qytetin e Shkodrës konkretisht në njësinë nr.1, me organizimin e fokus grupit të rradhës ku morën pjesë plot të rinj dhe të reja.
Me energjinë e tyre pozitive të rinjtë dhe të rejat sollën në vëmendje problematikat kryesore që i shqetësojnë, siç është infrastruktura shkollore por edhe ambjentet rekreative të qytetit si dy prioritet kryesore që kërkojnë të ofrohen si shërbim nga pushteti lokal. 

You may also like