Takim me të rinjtë, Shkodër

Me këmbengulje të madhe të rinjtë dhe të rejat e qytetit të Shkodrës ditën e sotme datë 15.4.2019, sollën në vëmendje problematikat që shqetësojnë këta të fundit.
Mungesa e investimeve në ambjente rekreative, sportive dhe edukuese nga ana e pushtetit lokal ishte çështja kryesore e ngritur gjatë fokus grupit të organizuar në kuadër të POP-2019 të mbështetur nga Olof Palme International Center Albania.

You may also like